www.pilates-sitges.com


El mètode Pilates, va ser creat a principis del segle XX per Joseph Hubertus Pilates.
Es tracta d'un sistema d'entrenament físic i mental, centrat amb el desenvolupament dels músculs interns per mantenir l'equilibri corporal i donar estabilitat i fermesa a la columna vertebral.
El mètode ha anat evolucionant, existeixen avui en dia moltes variants i formes de realitzar-lo, però totes elles han de seguir uns principis bàsics:

Respiració-Centralització-Concentració-Control-Precisió-Fluïdesa-Alineament

Els exercicis es composen fonamentalment de moviments controlats, molt conscients i sempre coordinats amb la respiració. La correcta execució dels diferents elements que composen cada exercici és mes important que el número de repeticions o sèries.

Dos punts molt importants a destacar són la respiració i el concepte que Pilates va anomenar el “powerhouse”, situat a la part inferior del tronc, com una faixa que envolta tota la zona lumbar i abdominal. Fa referència, fonamentalment encara que no exclusivament al múscul transvers de l'abdomen. La clau de tot el mètode radica precisament amb el seu enfortiment, el que habilita el cos per moure's lliure i equilibradament, evitant moviments i compensacions perjudicials. Els exercicis s'inicien i parteixen d'aquest centre fluint cap a les extremitats.
 

“Un centre fort es la clau per que el cos funcioni com una unitat”.

J.H. Pilates